KRS Academy

Prompt Engineering - Τι είναι και γιατί έχει σημασία

Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης (AI), το prompt engineering είναι ένας αναδυόμενος τομέας που συνδυάζει τη δημιουργικότητα, τη γλωσσική κατανόηση και την τεχνική οξύνοια. Πρόκειται για την επιστήμη και την τέχνη του σχεδιασμού και της δημιουργίας προτροπών που αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με γλωσσικά μοντέλα.

Σε αυτό το άρθρο θα ανακαλύψουμε περισσότερα σχετικά με το AI, το prompt engineering και το τι κάνει ένας prompt engineer.

Τι είναι το AI;

Πριν μάθουμε περισσότερα για το Prompt engineering ας δούμε τι είναι το AI.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ("AI") είναι ένα υποπεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που στοχεύει στη δημιουργία συστημάτων ικανών να εκτελούν εργασίες που κανονικά θα απαιτούσαν ανθρώπινη νοημοσύνη.

Αυτό περιλαμβάνει εργασίες όπως η κατανόηση της φυσικής γλώσσας, η αναγνώριση μοτίβων, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο τύπους: τη στενή τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία, όπως η αναγνώριση φωνής, και τη γενική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε διανοητική εργασία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος.

Στόχος του AI είναι η δημιουργία μηχανών που μπορούν να μιμηθούν την ανθρώπινη νοημοσύνη και ενδεχομένως να την ξεπεράσουν.

Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η χρηματοδότηση, οι μεταφορές και η ψυχαγωγία, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις και ενισχύοντας τις ανθρώπινες ικανότητες.

Τι είναι ένα Prompt;

Στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως με μοντέλα συνομιλίας όπως το ChatGPT, το "prompt" αναφέρεται στην είσοδο που δίνεται στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για να ξεκινήσει μια απάντηση.

Χρησιμεύει ως καθοδηγητικό σύνθημα για το AI και διαμορφώνει την έξοδό του. Για παράδειγμα, αν ρωτήσετε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης: "Πώς είναι ο καιρός σήμερα;", αυτή η ερώτηση αποτελεί το prompt.

Στη συνέχεια, το AI επεξεργάζεται αυτή την προτροπή και παράγει μια απάντηση με βάση την εκπαίδευση και τον προγραμματισμό του. Στην ουσία, ένα prompt λειτουργεί ως τιμόνι, καθοδηγώντας την κατεύθυνση της συνομιλίας με το μοντέλο ΤΝ.
Μπορεί να είναι μια απλή ερώτηση, μια σύνθετη οδηγία ή ακόμη και μια σειρά προτάσεων που παρέχουν πλαίσιο στο AI για μια πιο εμπεριστατωμένη και διαφοροποιημένη συζήτηση. Η τέχνη και η επιστήμη της αποτελεσματικής διαμόρφωσης αυτών των prompts είναι γνωστή ως prompt engineering.

Τι είναι το Prompt Engineering;

Το prompt engineering είναι μια τεχνική τελειοποίησης των γλωσσικών μοντέλων ΤΝ. Το prompt " σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται στην είσοδο που δίνεται σε ένα γλωσσικό μοντέλο, καθοδηγώντας την απάντηση εξόδου του.

Η διαδικασία του prompt engineering περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση αυτών των prompts για την απόσπαση των επιθυμητών απαντήσεων, ευθυγραμμίζοντάς τες με συγκεκριμένες εργασίες ή στυλ συνομιλίας.

Γιατί το Prompt Engineering έχει σημασία;

Το prompt engineering είναι ζωτικής σημασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε γλωσσικά μοντέλα όπως τα Chatbots, επειδή επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα και τη συνάφεια των απαντήσεων της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τέχνη της δημιουργίας του σωστού prompt είναι κάτι περισσότερο από την απλή υποβολή μιας ερώτησης- πρόκειται για την παροχή της σωστής ποσότητας πλαισίου, τον καθορισμό του σωστού τόνου και τον καθορισμό της δομής του επιθυμητού αποτελέσματος.

Τα καλά prompts μπορούν να καθοδηγήσουν ένα AI να παράγει καλύτερες, ακριβέστερες και ταιριαστές με το πλαίσιο απαντήσεις, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία του χρήστη.

Ως εκ τούτου, το prompt engineering είναι απαραίτητο για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού του AI, τη βελτίωση της χρηστικότητας του και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσής του σε ποικίλες εφαρμογές.

Τι κάνει ένας Prompt Engineer;

Η πρωταρχική ευθύνη ενός prompt engineer είναι να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αλληλεπιδρά με τον χρήστη του. Σχεδιάζουν προτροπές που καθοδηγούν μοντέλα ΤΝ όπως το GPT-3 και το GPT-4, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους σχετικά με την αρχιτεκτονική, τη λειτουργικότητα και τις πιθανές ιδιορρυθμίες του μοντέλου.

Οι prompt engineers χρησιμοποιούν επίσης διαφορετικές τεχνικές για τη διαμόρφωση προτροπών για συγκεκριμένες εργασίες. Μπορεί να χρησιμοποιούν σαφείς οδηγίες, να δίνουν έναν τόνο συνομιλίας ή να παρέχουν ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσει το μοντέλο. Αξιολογούν και βελτιώνουν συνεχώς τα prompt τους με βάση την ποιότητα των απαντήσεων που παράγει το μοντέλο.

Πρακτικές Prompt Engineering

Το καλό prompt engineering απαιτεί δημιουργικότητα, κατανόηση των περιορισμών των γλωσσικών μοντέλων και αξιοποίηση των δυνατών τους σημείων. Ακολουθούν μερικές βέλτιστες πρακτικές:

#1 Καθορίστε την εργασία με σαφήνεια
Κάντε το prompt σας όσο το δυνατόν πιο σαφή, δηλώνοντας ακριβώς τι θέλετε να κάνει το μοντέλο.

#2 Δώστε ένα παράδειγμα
Η συμπερίληψη ενός παραδείγματος στο prompt σας μπορεί να βοηθήσει το μοντέλο να κατανοήσει τη δομή της επιθυμητής εξόδου.

#3 Τελειοποιήστε το μοντέλο
Αυτό περιλαμβάνει την εκπαίδευση του μοντέλου σε μια συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα σύνολα δεδομένων.

Δημιουργία ενός chatbot με τη χρήση Prompt Engineering

Ακολουθεί ένας απλουστευμένος οδηγός βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ενός chatbot με χρήση του prompt engineering:

Καθορίστε τον σκοπό του chatbot σας: Προσδιορίστε τις εργασίες που θα εκτελεί το chatbot σας. Θα μπορούσε να κυμαίνεται από την εξυπηρέτηση πελατών έως την παροχή ενημερώσεων για τον καιρό.

Επιλέξτε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης: Επιλέξτε ένα κατάλληλο γλωσσικό μοντέλο AI για τις ανάγκες σας. Μοντέλα όπως το GPT-3 της OpenAI είναι δημοφιλείς επιλογές.

Δημιουργήστε prompts: Με βάση τον σκοπό του chatbot σας, δημιουργήστε προτροπές που επικοινωνούν με σαφήνεια την εργασία στο μοντέλο.

Εκπαιδεύστε το μοντέλο σας: Χρησιμοποιήστε τα prompt σας και τις αντίστοιχες επιθυμητές απαντήσεις για να εκπαιδεύσετε το μοντέλο σας.

Αξιολογήστε και βελτιώστε: Δοκιμάστε την απόδοση του chatbot σας. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες προσαρμογές στα prompt σας με βάση την έξοδο που παράγεται από το μοντέλο.

Με λίγα λόγια

Το prompt engineering γίνεται μια απαραίτητη δεξιότητα καθώς η συνομιλιακή AI γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη.

Δεν πρόκειται μόνο για τεχνική εξειδίκευση, αλλά και για κατανόηση της ανθρώπινης γλώσσας και των αποχρώσεων της επικοινωνίας.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται, ο ρόλος των μηχανικών προτροπών στη διαμόρφωση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-Αι θα γίνει όλο και πιο κρίσιμος.
Δημιουργήθηκε με